Acords i Convenis

Institucions Conveni Subvenció

Diòcesi

Quantitat
Diputació de Castelló Per la restauració del Patrimoni Eclesiàstic de
la Provincia de Castelló 2016

 

Tortosa

35.000’,€
Diputació de Castelló Per la restauració del Patrimoni Eclesiàstic de
la Provincia de Castelló 2017

Tortosa

50.000’,€