Acords i Convenis

Institucions Conveni Subvenció Quantitat
Bisbat de Tortosa i Ajuntament de Deltebre Cessió d’ús del locals de “Les escoles del riu”  

 

Ajuntament de Deltebre i el Bisbat de Tortosa Cessió d’ús de l’edifici de “l’antic ambulatori”  

 

Generalitat Valenciana

 

Restauració de la porta dels apòstols de l’església arxiprestal de Morella 2018  

 

 

Diputació de Castelló

 

Per la restauració del Patrimoni Eclesiàstic de
la Provincia de Castelló 2018
 

50.000’.€

 

Institut Català de la Salut i el Bisbat de Trotosa Assistència Religiosa, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa  

 

Hospital Comarcal d’Amposta i el Bisbat de Tortosa Assistència Religiosa, Hospital Comarcal  d’Amposta  

 

Gestió Comarcal Hospitalària S.A. i el Bisbat de Tortosa Assistència Religiosa Hospital de Móra d’Ebre  

 

Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa i el Bisbat de Tortosa Assistència Religiosa, Hospital de la Santa Creu de Jesús  

 

Arquebisbat de València i el Bisbat de Tortosa Assistència Religiosa, Hospital de Vinaròs