522 màtirs del segle XX

Eucaristia d’acció de gràcies
pels sacerdots de la Germandat d’Operaris Diocesans
beatificats en Tarragona el 13 d’octubre

Temple de la Reparació de Tortosa, 14 d’octubre de 2013