Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics
Comentaris Bíblics2019-03-21T22:33:59+02:00

Comentari 28-10-2018

Diumenge 30è del Temps Ordinari Jer 31,7-9  El llibre del profeta Jeremies als cp. 30-33 inclou diversos oracles de salvació centrats sobretot al cp. 31 que interpreten l’exili a Babilònia com l’execució d’un grandiós pla de la misericòrdia divina, seguint la tònica del veritable discurs [...]

Comentari 21-10-2018

Diumenge 29è del Temps Ordinari    Is 53,10-11 El 4rt Cant del Servent del Senyor (52,13-53,12), presenta la Passió i Glòria del Servent, al començament del qual Déu dóna la clau de lectura: el meu Servent prosperarà. A la part central un grup coral, testimoni del [...]

Comentari 14-10-2018

Diumenge 28è del Temps Ordinari Sav 7,7-11  El llibre de la Saviesa als cp. 6-9 fa l’elogi de la Saviesa adreçat especialment a reis, governants i els qui dominen multituds. A la secció 6,22-7,14 explica Salomó com va rebre la Saviesa: Vaig pregar Déu que [...]

Comentari 07-10-2018

Diumenge 27è del Temps Ordinari      Gn 2,18-24  El llibre del Gènesi reclama un tipus de lectors que, mes enllà del seu llenguatge, sàpiga descobrir el missatge perenne que porta. El Senyor Déu, reflexionant sobre la hipotètica condició solitària de l’home, afirma: No seria bo que [...]

Comentari 30-09-2018

Diumenge 26è del Temps Ordinari      Nm 11,25-29  El llibre dels Nombres testimonia la pacient pedagogia del Senyor educant el seu poble en la maduresa tant humana com religiosa. De l’idealisme de la història patriarcal i la gesta èpica de la sortida d’Egipte, Nm ens fa [...]

Comentari 23-09-2018

Diumenge 25è del Temps Ordinari    Sav 2,12.17-20 El llibre de la Saviesa s’encara amb el problema perenne de la mort injusta del qui mor víctima d’una persecució precisament per la seva fidelitat a Déu. La descripció de la persecució del just s’hi assembla molt a [...]