El Sr. Bisbe administra el sagrament de la Confirmació
a un grup de joves de la parròquia

l’Assumpció de Maria, de El Perelló

diumenge, 1 de maig de 2019