El Sr. Bisbe es reuneix amb els membres del
Patronat de la Casa d’Acollida de Tortosa

Palau episcopal, dimecres 17 d’abril de 2019