El Sr. Bisbe presideix la processó
de baixada del Sant Crist de la Mar

Benicarló, dissabte 13 d’abril de 2019