El Sr. Bisbe acompanya la peregrinació de la
Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta

per trobar-se amb el Sant Pare
amb motiu del centenari de l’himne a la Mare de Déu

Roma, del 9 al 12 d’abril de 2019

Entrevista en ràdio vaticana

Eucaristia davant la tomba del Papa Adrià VI, nomenat Bisbe de Tortosa el 1516

Eucaristia en la capella de Sant Josep

El grup de peregrins amb el Sant Pare

El Sr. Bisbe lliura al Sant Pare un imatge de la Mare de Déu de la Cinta

Lliurament al Sant Pare del llibre “Santa Maria de la Cinta. Història i documents (1178-2017)”, de Mn. Josep Alanyà i Roig