tortosa - oficial 2 petita

escut color200

Nascut el 25 d’abril de 1959 a Quatretonda (València). Cursà estudis eclesiàstics al seminari Diocesà de Moncada, assistint a les classes de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer”, on va obtenir la llicenciatura en Teologia. És Doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma.

Rebé l’ordenació sacerdotal a València de mans de Joan Pau II, el 8 de novembre de 1982, durant la seva primera visita apostòlica a Espanya.

Va ser nomenat Bisbe Titular de Rotdon i Auxiliar de València el 8 de novembre de 2004. Rebé l’ordenació episcopal el 8 gener de 2005.

Nomenat Bisbe de Tortosa el 17 de maig de 2013, inicà el seu ministeri episcopal en aquesta Seu el 13 de juliol del mateix any.


CÀRRECS
PASTORALS

En el seu ministeri sacerdotal ha desenvolupat diverses responsabilitats:

Coadjutor de la parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià d’Alcoi (província d’Alacant i Arxidiòcesi de València) i professor de religió a l’Institut; formador al seminari de Moncada i professor de Síntesi Teològica per a diaques; Delegat Episcopal de Pastoral Vocacional; professor de Teologia Dogmàtica a la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” de València; professor de la Secció de València del Pontifici Institut “Joan Pau II” per Estudis sobre Matrimoni i Família; Director del Col·legi Major “San Joan de Ribera” de Burjassot-València; Vice-Degà de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” de València i Director de la Secció Diocesana del mateix; Degà-President de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer”.

CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA:
Membre de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats (2005-2017)
Membre de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe (2008-2017)
President de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe des de març de 2017
Membre de la Comissió Permanent des de març de 2017

EN LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE:
Bisbe responsable en l’àmbit de les missions

HA PUBLICAT DIVERSOS LLIBRES I ARTICLES