El diumenge, 21 d’abril, a les 12 h. el Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí a la Catedral la Missa Estacional del Diumenge de Pasqua, concelebrada pel Sr. Vicari General, membres del Capítol Catedral i alguns sacerdots de les parròquies de Tortosa. La part musical fou a càrrec de Mn. Isaïes a l’orgue i, Joan Redó dirigint els cants.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Este es el día en que actuó el Señor”. Tot seguit el Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, va fer la monició d’entrada: Al·leluia! Crist ha ressuscitat! Que en aquesta Eucaristia, acció de gràcies, ens unim al Senyor ressuscitat. Celebrem-la amb joia. Tot seguit després de l’oració col·lecta, el Sr. Bisbe va fer l’aspersió, mentre els fidels vam cantar: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”.

Després  del cant del Glòria, fou proclamada la 1ª lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10, 34a. 37-43). El Salm responsorial 117, fou tot cantat i els fidels responíem a cada estrofa: ”Ha ressuscitat el Crist Senyor nostre, Al·leluia, al·leluia”.  La 2ª lectura fou de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3, 1-4). A continuació es donà lectura a la Seqüència  i Mn. Ramón Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 20, 1-9).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant l’Il·lm. Sr. Vicari General, M.I. Capítol Catedralici, germans en el  sacerdoci, Sra. Alcaldessa, autoritats, Junta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa i germans tots. “El diumenge, Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí quan encara era fosc i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre”. Però el dolor de la mort del Senyor no va acabar el seu amor per ell. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant i els diu: S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat”. Cadascun dels apòstols ha de viure el seu procés interior. Si ho meditem veurem que no hi ha dos deixebles iguals. Segons les Escriptures, un veié i cregué. Tomàs en canvi, té més dificultats en creure i necessita veure Jesús. Ell li diu: “Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat i no sigues incrèdul sinó fidel” Tomàs se n’adona que aquell qui ha ressuscitat és el Senyor.

Jesús vol arribar a tots, però com va fer en els deixebles, ens respecta a cadascú el nostre camí, adaptant-se a cada situació personal, sense cremar etapes. Els qui tenim la fe posada en el Senyor, sabem que ell es farà present en cada persona a fi que augmente el desig d’estimar Jesucrist. El missatge de la Resurrecció que avui es proclama a tot el món, ens porta a viure una vida nova. Gràcies a Jesucrist, Déu ens perdona tot el que tenim de maldat, egoisme en la nostra vida… i ens porta a mirar els altres amb la mirada de Déu. Però, el decisiu és que Déu a tots ens ofereix el perdó. Pasqua és la festa del perdó dels pecats: No deixem passar aquestes festes sense el perdó de Déu. Diu Sant Pau, que Déu ens ha de portar a una nova vida. Hem de donar a cada cosa el seu valor. El què és de dalt, la justícia i el bé, ens ajuden a ser germans dels homes. El qui viu d’acord amb les coses de la terra, mira la vida només en el que es pot gaudir del món i absolutitza les coses. La nostra vida ha de ser com una carrera que ens porta Crist, qui està a la dreta del Pare.

En la primera lectura dels Fets dels Apòstols, “… ell és qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts”. En moments de temptació i quan ens sentim temptats a creure que guanya la prepotència del món, no oblidem que la victòria és de Crist. Els sants, els màrtirs i els cristians, han viscut la victòria de Jesús Ressuscitat. Pasqua és la fe que sosté la nostra esperança. Pasqua és el nostre testimoni.  Quan Maria Magdalena avisa els apòstols, està vivint la Pasqua. I Pere viu la Pasqua. Viure des de la Pasqua és donar testimoni de la fe en Crist. Maria Magdalena i Pere, donant testimoni de Jesús, van viure la Pasqua Però el testimoni s’ha de fer amb suavitat i respecte. No podem fer ús de la força per imposar les nostres idees. Els autèntics testimonis són els màrtirs.

Que la celebració de la Pasqua ens done fortalesa per a transmetre el testimoni de Jesús. Que la Mare de Déu, qui va experimentar l’alegria més gran de la Resurrecció, ens acompanye sempre. Bona Pasqua a tots.

Mn. Membrado va fer les pregàries i després de cadascuna responíem: “Oh Crist, escolteu i tingueu pietat”.  A continuació tres membres de Junta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa van portar les ofrenes. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “Jo sóc el pa de vida”. Tot seguit i després de l’acció de gràcies de la comunió, el Sr. Vicari General ens digué que el Sr. Bisbe ens impartiria la benedicció amb indulgència plenària. Preguem Déu pel nostre Papa Francesc, pel nostre bisbe Enrique i per la santa mare Església. Després de la benedicció solemne ens digué: Germans, podeu anar-vos-en en pau. Al·leluia, Al·leluia!

Al final vam cantar: “Regina caeli laetare, al·leluia” i “Germans, avui és un dia gran”. Que visquem l’alegria del temps pasqual.

Maria Joana Querol Beltrán

Homilia i Galeria fotogràfica