Celebració del 50è aniversari de la parròquia
Sagrat Cor de Jesús

Ampota, diumenge 12 de juny de 2016

Crònica