Els dies 6, 7 i 8 de desembre, a les 19’15 h. es celebrà a l’església de la Puríssima de Tortosa, el Tridu en honor a la Immaculada, organitzat per la Junta de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima.

Primer dia del Tridu

S’inicià la celebració amb el rés del Tridu a càrrec del confrare Sr. Lorenzo Pérez Tejerina. Tot seguit celebrà l’Eucaristia Mn. Willy Dibala Malembo, rector de les parròquies de Xerta, Aldover i Paüls. “Cantem germans”, el cant d’entrada, i les lectures proclamades foren les següents: La 1ª del llibre de l’Eclesiastès, el Salm responsorial 147 “Cantem lloances al nostre Déu” i l’Evangeli (Mt 2, 1-12).

Mn. Willy ens digué en l’homilia: Reunits en el nom de Senyor Jesús, honorem Maria la nostra Mare, com a Mare de la Saviesa. En un món en continu conflicte i desesperançat, la Saviesa de Déu ens parla per mig de Maria. En l’ambient de l’Advent, el Tridu de la Immaculada ens invita a obrir el nostre esperit a les crides del Senyor a través dels profetes i a disposar-nos a respondre com Maria i amb ella, a les propostes de Déu, Saviesa per excel·lència. Contemplem la Verge Maria, Mare de Déu i Mare nostra, com a Mare i tron de la Saviesa.

Un pentagrama, amb claus i notes d’una peça musical, ens dóna una melodia harmoniosa. A fi que la música de la vivència amb la Saviesa sigui harmoniosa i plaent a Déu, María ens mostra que hem de viure-la en clau d’amor i amb la nota més important que és el Sí. Amb les paraules: “Heus aquí la serventa del Senyor”, Maria va donar la seva adhesió al desig de la Saviesa i a l’Amor misericordiós de salvar el món per l’Encarnació.

La nota Sí, en clau de l’Amor misericordiós de la Saviesa que salva, ens porta a viure tocant la nota Silenci: el silenci orant i d’adoració de Maria qui contempla i medita la presencia viva de la Saviesa encarnada en el seu interior, en el seu cor. És cert que la intimitat més profunda es realitza sempre en el silenci. Una altra nota és la humilitat. Maria comprèn que la Saviesa s’ha fixat en ella i ha de deixar que l’omnipotència de l’Amor misericordiós actuï i es realitzi. Ella confia i es queda sempre a la penombra per deixar resplendir el Verb de Déu.

Finalment la nota de la Gratitud. Maria agraïda, acull amb alegria i humilitat la predilecció i l’estima de la Saviesa i es llança en actitud d’acció de gràcies i lloances. Que Maria Immaculada consolidi la nostra relació intima amb la Saviesa i prepari el nostre cor per acollir  Déu que ve a nosaltres  i ens ofereix vida i alegria.

Arribat el moment de la Comunió vam cantar: “Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot”.  Durant l’acció de gràcies de la Comunió, Cinta Fontanet, presidenta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa, cantà “l’Ave Maria” de Schubert i després de la benedicció final de la Missa, el cant a la Mare de Déu “Salve Regina”

Segon dia del Tridu

Després de les pregàries pròpies del segon dia del Tridu, celebrà l’Eucaristia Mn. Pepe Insa Pallarés i el diaca permanent, Mn. Llorenç Callau Borràs va fer l’homilia. El cant d’entrada fou: “Cantem germans”. La 1ª lectura del llibre del Gènesi (Gn 3, 9-15.20). El Salm responsorial 97: “Canteu al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses”. La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (1, 3-6. 11-12).  El diaca permanent proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (1, 26-38) i tot seguit inicià l’homilia saludant el sacerdot concelebrant, els membres de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima i la seua presidenta, germanes i germans tots. Estem celebrant la solemnitat de la Immaculada Concepció, que aquest any es diumenge, però aquesta festa litúrgicament va al davant del 2on. diumenge d’Advent, temps en què ens preparem per a la vinguda de Jesús. Maria va complir amb tota fidelitat el que Déu volia d’ella. Jesús no va elegir un palau per a nàixer i va voler que la seua Mare fos una dona del poble, qui va poder dir quelcom tan important que cap dona podria repetir: “El Senyor ha fet en mi meravelles”.

 Maria ha omplert el món d’esperança donant-nos Jesús. En l’Evangeli  apareix al costat de la vida del seu Fill i amb una mà ferma al servei de la comunitat. Impressiona molt de la Verge el saber estar en el món amb aquelles qualitats que la definien com a persona i Mare de Déu. La dona cristiana hauria d’imitar-la. En el si del matrimoni compartint responsabilitats, donant el seu amor a la seua família i rebent el “carinyo” dels seus. Si les dones se sembléssim a Maria, potser hauríem aconseguit una autèntica victòria. Avui, festa de la Immaculada, demanem-li a la Mare de Déu que ens ajude a imitar-la. Que així sigue.

Els cants de la comunió foren: “Noia del poble Maria” i “Es tan a prop meu”. Després de la benedicció final de l’Eucaristia vam cantar “Salve Regina”.

Tercer dia del Tridu

A continuació del rés de les pregàries del tercer dia del Tridu, festivitat de la Immaculada Concepció de Maria, Mn. Isaïes Riba Cucala, Prior de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima, celebrà l’Eucaristia. Van assistir-hi la Sra. Meritxell Roigé Pedrola, alcaldessa de Tortosa, regidors, Junta de la Confraria  del Sant Crist de la Puríssima i molts fidels qui omplien el temple de gom a gom.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Noia del poble Maria”.  Les lectures que es van proclamar foren: La 1ª del llibre del Gènesi (Ge 3, 9-15.20). El Salm responsorial 97 en el qual cantàvem com a resposta: “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 1, 3-6.11-12) i l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 1, 26-38)

Mn. Isaïes, després de saludar tots els qui participàvem de la celebració, ens digué en l’homilia: L’Evangeli que acabem de proclamar narra que l’àngel Gabriel entrà a casa de Maria i li digué: “…No tinguis por Maria, Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim… L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seua ombra, per això el fruit sant que naixerà l’anomenaran Fill de Déu”. Però avui celebrem la Immaculada Concepció de Maria. La Mare de Déu va nàixer Immaculada, Puríssima, plena de gràcia, perquè quan va ser concebuda en el si de la seua mare Anna, estava lliure del pecat original i no tenia necessitat de ser batejada. Maria era senzilla i humil i no tenia inclinació per al mal. Maria és la plena de gràcia des del primer instant del seu ésser. Per això l’àngel li diu: “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tú”. En canvi nosaltres tenim facilitat per a fer el mal, però tenim la gràcia de Déu per superar les dificultats.

Que la Mare de Déu ens done consol i esperança i demanem-li que ens augmente la nostra fe. Que Ella esclafi el mal i el maligne i que l’Eucaristia ens ajude a tenir força per semblar-nos  cada dia més a la nostra Mare. Que Ella ens ajude. Amén.

Els tres dies del Tridu s’oferí l’Eucaristia en memòria dels qui han passat a la Casa del Pare: la mare Pura, José Ma Pegueroles, Manuel Brull, Pepita Celma, Montserrat Gendre, Toni Polo i Felipe Tallada.

Els cants de la Comunió foren: “Quantes coses en la vida” i “Jesucrist ens ha estimat”. Durant l’acció de gràcies, Cinta Fontanet cantà “Al·leluia” i tot seguit, després de la benedicció final de la celebració, donà les gràcies al Prior, Mn. Isaïes Riba, a l’alcaldessa i autoritats i a tots els fidels per fer-nos presents en el Tridu i en els tres-cents seixanta anys de la fundació de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima. Fórem convidats a un “piscolabis” on vam poder manifestar l’agraïment per poder continuar el culte en aquest temple de la Puríssima on els tortosins i gent del territori, podem visitar el Sant Crist tan estimat per tots.

Maria Joana Querol Beltrán