El dia de la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, se celebrà a la Catedral la Missa Estacional presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pel Cabildo Catedral i preveres de la ciutat. Participaren de l’Eucaristia la Sra. Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa, regidors i un bon nombre de fidels.

Amb el cant “Des del món us mirem Mare nostra” s’inicià la celebració i tot seguit el Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, va fer la monició d’entrada: El camí de l’Advent  ens portarà al naixement del Fill de Déu. Avui celebrem la Immaculada Concepció de la Verge Maria, la plena de gràcia, perquè en tot moment va saber acollir la voluntat de Déu. Que Ella sigue sempre la nostra Mare i que cada dia siguem més dignes fills seus.

La 1ª lectura fou del llibre del Gènesi (3, 9-15.20). El Salm responsorial 97, al qual intercalàvem cantant la resposta: “Cantem amb veu exultant, el nom del Senyor”. La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (15, 4-9). Després de cantar l’ Al·leluia, Mn. Víctor Cardona proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (1, 26-38)

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant l’Il·lm. Sr. Vicari General, membres del Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci, alcaldessa i autoritats de l’Ajuntament de la ciutat, germans i germanes tots en el Senyor. La celebració d’avui coincideix amb el segon diumenge d’Advent que ens prepara per al Nadal. En aquest temps la litúrgia ens presenta diferents personatges, entre els quals la figura més destacada és la Mare del Senyor. Ella vol obrir les portes del seu cor al Fill de Déu, tal com hem escoltat en la 2ª lectura. Aquesta entrada és silenciosa, tan sols Maria és coneixedora de què va passar. També la Maria entra en el silenci. Déu no entra en el nostre món a la força, Ell truca a la porta i cal que el deixem entrar.

En l’Evangeli hem escoltat que Maria és la porta per a que el Fill de Déu entre al món, però sempre respectant la seua llibertat. De la boca de la Mare de Déu depèn la salvació dels fills d’Adam. Déu trucà a la porta i Maria va respondre: “Sóc l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves  paraules” i el Senyor entrà en la seua vida. També Ell vol entrar a la porta de la nostra vida, però no ens força; nosaltres no hem de deixar que passe de llarg. Aprofitem la gràcia de l’Advent. L’àngel entrà a casa seua i li digué: “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu… No tinguis por, Maria; Déu t’ha concedit  el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús”. Sant Bernat de Claravall diu que l’àngel va ser enviat a una promesa descendent de David.

Admirable combinació en la que creix la virginitat i la humilitat en Maria. La seua virginitat va atreure el favor de Déu, però va ser per la seua humilitat.  L’àngel va ser enviat a Maria en qui en la seua virginitat i la seua humilitat es manifesta la seua santedat.  També nosaltres, per a que el Senyor quan ens truca a la porta entre, ha de ser pel camí de la senzillesa i de la humilitat. Que l’Advent ens ajude a créixer en la humilitat i en la santedat de la Mare de Déu donant-li el nostre cor i tota la nostra persona al Senyor, en qualsevol estat de la nostra vida.

Maria viu en l’obediència de la fe i quan el Senyor truca a la seua porta, li respon amb obediència, la virtut fonamental que va acompanyar sempre la Mare de Déu. L’elegida del Senyor diu que és una humil esclava: “Que es compleixin en mi les teves paraules”. L’obediència de Maria no és una càrrega, sinó que és una força que l’acompanyarà tota la vida. Ella confiant en Déu, caminarà sempre pels camins de la santedat amb una fidelitat que la va portar a no desconfiar mai de Déu.. Mirem Maria! Que no s’allunyi mai del nostre costat. Així no ens cansarem i, sostinguts per Ella, arribarem a la meta a la que ens crida el Senyor Jesucrist. Amén.

Després de les pregàries, un petit grup de fidels va portar les ofrenes: pa, vi, aigua i la col·lecta. Arribat el moment de la Comunió vam cantar el “Magnificat”. Mn. Rafel Prades va dirigir els cants i Mn. Isaïes Riba l’acompanyà a l’orgue.

El Sr. Bisbe impartí la Benedicció Papal amb indulgència plenària, tot pregant pel Papa Francesc, pel nostre Bisbe Enrique i per la Santa Mare Església. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau, foren les paraules de comiat. Amb el cant a la Mare de Déu, “Salve Regina”, finalitzà la celebració.

Maria Joana Querol Beltrán

Holimilia