El dijous 24 d’octubre es presentà a la parròquia Mare de Déu dels Dolors de Tortosa el llibre: “La Paraula de Déu dels diumenges i festes” Cicles A, B i C.

Inicià l’acte mossèn Arín amb la paraula, gràcies!  Al bisbe Dn Ricardo que el 21 de setembre em digué:  “José Luís, vull que vagis a Roma a estudiar Bíblia”. Però la condició per entrar al Bíblic era ser Llicenciat en Teologia, Grau acadèmic que no s’obtenia al Seminari de Tortosa. Vaig estar parlant tot un matí amb el Secretari General del Bíblic (majoritàriament en llatí!) i al cap de dos dies em comuniquen que estava admès amb el seu judici: “No tiene título, ni falta que le hace”, per l’alt nivell acadèmic del nostre Seminari.

Al llarg dels anys he pogut fer una intensa i extensa difusió Bíblica sobretot sistemàtica, portant la Paraula de Déu cada al mes a les parròquies de La Cava, Flix, Benicarló i al Patronat. També vaig fer la publicació de comentaris pre-homiliètics: Missa Dominical i Full Diocesà.

Al juliol d’aquest any, tenint ja treballar el cicle “A”,  el vaig presentar als experts: el qui fou president de l’Associació Bíblica de Catalunya des de l’any 1973 fins al 2016, mossèn Joan Magí, professor del nostre Seminari els anys 70, qui s’oferí per escriure’m el pròleg; i l’actual president de l’ABCat, Joan Ferrer, qui s’oferí per fer-me la supervisió del text.

Mn. Emilio Igual, de la Comissió Diocesana per a la Doctrina de la Fe, ha fet de Censor

A la portada del llibre hi ha foto singular de la nau central de la Catedral i a la contraportada, l’altar major de la parròquia sant Bartomeu de Benicarló durant la Novena al Sant Crist del Mar. Hi ha vuit fotos dins el llibre: el retaule de la Mare de Déu de l’Estrella i la Reial Capella de la Cinta; Cripta i Basílica de l’Anunciació a Natzaret; Gruta de sant Josep a la Basílica de la Nativitat a Betlem i Basílica de la Transfiguració al Tabor; Altar de la Crucifixió i Capella de la Resurrecció a la Basílica del Sant Sepulcre a Jerusalem.

L’estructura del llibre és clara: El text bíblic sencer de cada lectura seguit del comentari bíblic-exegètic, amb algunes paraules en el grec original per explicar millor el sentit. De cada Salm Responsorial hi ha breu fitxa tècnica. L’índex de les 549 perícopes comentades indica quin diumenge o festa són proclamades.

Tot seguit ens adreçà la paraula el nostre bisbe Enrique: “És per a mi una alegria presentar aquest llibre que ens farà més accessible el coneixement de la Paraula de Déu” És un llibre que a qualsevol estudiós de la Sagrada Escriptura li agradarà. Quan una persona es dedica a l’estudi de l’Escriptura és perquè vol portar la Paraula de Déu a la vida cristiana del poble. És un llibre per a llegir-lo al llarg dels tres anys. És un llibre que es pot fer servir com a instrument per alimentar la vida cristiana..

Quan un creient es troba davant la Paraula de Déu s’ha de fer dues preguntes:

1ª)  Què diu la Paraula de Déu?  Tenim un cert subjectivisme en què un vol fer-li dir a la Paraula de Déu, allò que un vol que digui. Hem de veure què diu la Paraula de Déu i no el que jo voldria que digués. Els especialistes en bíblia ens ajuden a descobrir el que diu.

2ª)  Què em diu a mi la Paraula de Déu? És paraula viva que vol estremir el nostre cor. Al final de cada comentari hi ha indicacios per fer-nos créixer en la vida cristiana.

Per als preveres és un instrument molt important en la seua predicació perquè també s’han de preguntar: què diu la Paraula de Déu al món actual?

És molt important escoltar junts, en Comunitat, els textos que es proclamen en les celebracions litúrgiques del Dia del Senyor, quan el Poble es reuneix per escoltar la seua Paraula. No podem improvisar la Paraula de Déu, cal preparar-la abans de  l’Eucaristia, perquè ens ajudi a viure la celebració amb més eficàcia. La Paraula de Déu no és només per meditar-la individualment, sinó que ens interpel·la com a poble cristià i escoltada comunitàriament ens ajuda a la conversió.

La Paraula de Déu és com una font que, quan una persona necessita beure, va i beu. Després de beure deixem de tenir set, però al cap d’unes hores tornem a necessitar anar cap a la font. Necessitem tornar a la Paraula de Déu, perquè mai podrem captar tot el significat d’un text. Sempre ressonarà alguna idea com una cosa nova en els nostres cors. En la Paraula de Déu, cada paraula té un sentit i no està posada per casualitat. Pensant en la paràbola del sembrador, la nostra missió és sembrar i uns altres seran els qui recolliran. Acostumats a escoltar els mateixos textos, sovint no acabem de treure tot el seu significat, però sabem que en la Paraula de Déu totes les paraules tenen un sentit. Aquest llibre ens pot ajudar a superar l’apatia en què tantes vegades caiem. També ens pot ajudar a despertar el desig d’escoltar-la amb la confiança de què sempre podem descobrir una idea nova. Dono l’enhorabona a mossèn Arín i els animo a llegir-lo a fi que arriben a estimar cada vegada més la Paraula de Déu.

Mn. Arín donà les gràcies al Sr. Bisbe per les seues encoratjadores paraules i vam acabar cantant tots a la Mare de Déu: “Maria, Ave Maria”.

Que la lectura confiada, atenta i constant de la Paraula de Déu ens ajudi a ser cada dia més bons fills del nostre Pare.

Maria Joana Querol Beltrán