En un acte presidit per l’Il·lm José Luis Arín, Dean de la Catedral, i amb la presència del Prior de la Reial Arxiconfraria de la Cinta M.I. José Mª Membrado; l’Ecònom Diocesà M.I. Víctor Cardona ha presentat a un nombrós grup de la Reial Arxiconfraria de la Cinta, de la Cort d’Honor i al Consell Parroquial de la parroquia del Sant Crist de la Catedral, el Projecte de restauració de la façana principal de la Catedral de Tortosa.

La façana principal de la Catedral de Tortosa, fou projectada pel mestre d’obres Martí d’Abària, inspirant-se en exemples de l’arquitectura italiana del segle XVI. La construcció de la mateixa es dugué a terme en els segles XVII i XVIII. Tot i que avui en dia es veu monocroma per l’efecte del pas del temps, en realitat disposa d’una policromía barroca destacable.

La façana ha patit al llarg del temps, diversos episodis que han provocat perjudicis molt importants: guerres, brutícia, actualment la corrosió provocada per les defecacions dels coloms, etc…tot plegat ha deteriorat greument aquest monument, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

El projecte de restauració, redactat el 2018, és obra dels arquitectes Carles Brull i Andreu Alfonso, contempla una actuació al llarg de tota la façana principal, distribuïda en sis fases i començant en la primera fase per la part central de la mateixa. En aquesta fase es contempla la ubicació de la nova imatge de la Mare de Déu de la Cinta obra de l’escultor Marco Augusto Dueñas, que fou beneïda pel Nunci de Sa Santedat a Espanya, l’Excm. i Rvdm. Mons. Renzo Fratini el 2017.

El pressupost total del projecte de restauració de la façana principal de la Catedral és de 600.000 euros (IVA inclós). Pel que fa a la primera fase, pressupostada en 134.000 euros,  els treballs podrien començar una vegada estiguin acabades les obres de la plaça que actualment s’hi estan executant al davant mateix de la Catedral.

Tortosa, octubre 2019