La Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, va cloure els actes organitzats per als residents amb motiu del seu patró, amb una Missa solemne celebrada el na projecció diocesandia 30 de setembre, a les 11 hores, presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent i concelebrada per l’Il·lm. José Luís Arín, Vicari General, per Mn. Víctor Cardona, President del Patronat de la Residència, pels preveres residents i altres acompanyants. En total 17. Mn. Rafel Prades va dirigir els cants.

Van participar en la celebració de l’Eucaristia l’alcaldessa de la ciutat, Sra. Meritxell Roigé, altres autoritats, alguns regidors, Junta de la Fundació del Patronat de la Residència, residents, familiars, treballadors, col·laboradors, voluntaris i simpatitzants. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Lloem el Senyor”. Tot seguit es donà lectura a un escrit d’un resident destacant la figura de sant Miquel Arcàngel: “Todos  te queremos felicitar en el dia de tu santo y te pedimos ayuda para que el próximo año podamos volver a celebrarlo”. Mn. Pascual va fer la monició d’entrada saludant tots els assistents.

Després de cantar “Senyor, tingueu pietat” i “Glòria a Déu davant el Cel” es van proclamar les lectures. Un resident proclamà la primera de la profecia de Daniel (Dn 7, 9-10. 13-14). Una resident el salm responsorial 137: “Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor”. Després de  l’al·leluia,  Mn. Jesús Cid proclamà  l’Evangeli segons sant Joan (Jn 1, 47-51).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant els concelebrants i tots els participants en l’Eucaristia: Sr. Vicari General, sacerdots concelebrants, Sra. Alcaldessa, autoritats, regidors, membres del Patronat,  pubilles i hereu de la Residència, germans i germanes tots en el Senyor. Ens hem reunit per celebrar la festa del patró d’aquesta casa, Sant Miquel arcàngel. Tota celebració és una acció de gràcies al Senyor. De vegades podem pensar que la distància entre Déu i nosaltres és molt gran, però sabem que són moltes les coses que rebem al llarg del dia. Pensem en les persones que ens han fet bé i ens han ajudat a solucionar els problemes, sense haver fet res de la nostra part. Reflexionant en tot el que hem rebut al llarg de la vida, del nostre cor ha de sortir un agraïment. Tot ens ve de la Providència amorosa del Senyor sobre cadascú de nosaltres, perquè vol portar-nos a Ell i vol que descobrim el seu amor que ens porta a la salvació. Déu se serveix de les persones que posa a la nostra vida per ajudar-nos.  Sant Miquel també ens ajudar pel camí de la vida; donem gràcies a Déu qui ens envia a cadascú el seu àngel per portar-nos el seu amor.

Les primeres persones que van portar la nostre Residència van ser les Germanetes dels Pobres. I ara continua  al servei dels més necessitats. El per què de la nostra Residència és perquè Déu  vol portar-nos pel camí fins arribar a Ell. Volem ser un signe d’un Déu que ens estima i tots els qui serveixen en aquesta casa ho fan en nom del Senyor. Que ens done força per servir buscant el bé de tots. Que així sigue.

Una resident va fer les pregàries dels fidels. Vam demanar pels residents, pels membres del Patronat, pels treballadors, pels col·laboradors, pels voluntaris i per tots els qui d’alguna manera estan vinculats amb la Residencia i ens vam encomanar a l’arcàngel sant Miquel. Durant la comunió vam cantar: “Jo crec en Vós, bon Déu” i “Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat”. El Sr. Bisbe ens donà la benedicció final i tot seguit vam cantar l’himne de la Mare de Déu de la Cinta. Finalment la processó amb la imatge de Sant Miquel, pel voltant del claustre fins tornar a la capella. El Sr. Bisbe donà les gràcies a tots i ens digué: podeu anar-vos-en en pau.

A continuació vam passar a la Sala d’Actes on va tenir lloc l’acte institucional, el qual fou presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent. la Sra. Alcaldessa, Meritxell Roigé  i Mn. Víctor Cardona, president del Patronat. El Sr. Joaquim Amaré, Secretari del Patronat, inicià l’acte donant la benvinguda a tots els assistents. Exposà algunes de les coses aconseguides en l’últim any, així com les que encara estaven pendents de resolució, que  han portat a problemes de funcionament del nostre Centre. Per tant cal tirar endavant la llei d’Economia Social. La Residència Sant Miquel Arcàngel és una entitat que pertany a l’economia social i treballa en el sector de la dependència dintre les entitats sense afany de lucre, reconegudes a Catalunya i a Espanya. Tot i que el sector de la Residència va presentar unes al·legacions, a dia d’avui encara no s’han resolt. Malgrat algunes mancances, fem i farem en aquesta casa projectes de futur de cara els nostres residents seguint donant-los un servei de qualitat. Actualment tenim 125 residents i 62 usuaris del Centre de Dia. Fa quaranta anys, les germanes de la Consolació van obrir un camí d’ajuda i consol envers la gent gran. El sr. Amaré els donà les gràcies a les que hi eren presents.

Tot seguit, prengué la paraula  el President del Patronat, Mn. Víctor Cardona i després de saludar els assistents ens digué que al llarg d’aquests quaranta anys la Residència ha estat un mitjà d’ajuda per a la gent gran que ho ha necessitat i ho necessita. Van obrir les seues portes les Germanetes dels Pobres i Mn. Ramon Boix. Després Mn. Bou, Mn. Membrado i un servidor en nom del Sr. Bisbe. Demà celebrem el “Dia internacional de la Gent Gran”. La comunitat internacional vol reflexionar per promoure una vellesa digna i segura. Això és el que fem en la nostra Residència: ajudar la gent gran. Ens hem d’involucrar en una societat apta i preparada per acollir les persones en la darrera etapa de la seua vida, ajudant-los en el seu envelliment. Constatem valors positius i bons, però sobretot cristians quan et comenten: vull marxar al cel per estar al costat del meu marit o la meua esposa. Gràcies a tots els treballadors i a tots els qui d’alguna manera doneu la vostra ajuda. Tenim alguns projectes: l’eficàcia energètica, l’aire condicionat i us volem comunicar que demà comencem la integració del usuaris del Centre de Dia en grups amb residents, classificats segons el seu nivell cognitiu. Durant sis mesos s’han dedicat els tècnics a posar en marxa la formació de grups segons el grau de cognitivitat dels usuaris. També de la preparació per l’obtenció del certificat de qualitat ISO 9001-2015 per tal de garantir la qualitat del servei donat als nostres usuaris, del nou Pla de Protecció de la Residència. Del tema: “Compartint taula”, la Residència d’ancians continua oberta a la nostra societat i a la nostra diòcesi. L’any 2018 es va ajudar a 2065 persones i aquest any 2019, el nombre de persones que han rebut ajuda fins al dia d’avui és de 1297. Moltes gràcies a tots.

A continuació, ens adreçà la paraula la Sra. Alcaldessa, Meritxell Roigé. Vull manifestar el goig de poder tornar a celebrar la festa de Sant Miquel Arcàngel, entre vosaltres i recordar tota l’ajuda que dóna aquesta casa a les persones grans. El més sincer agraïment per part de l’Ajuntament de Tortosa, des d’on demanarem ajuda per tal de posar solució a les mancances que té la Residència. Tenim el programa “Sempre acompanyats” per a la gent que viu sola, per tal d’evitar la soledat.  Sabeu que estem al vostre costat. Són moltes les coses que s’han fet durant 140 anys i amb uns projectes molt engrescadors. Us vull felicitar a tots en la figura del Sr. Bisbe. Moltes gràcies!

Per cloure l’acte  prengué la paraula Mons. Enrique Benavent. Després de saludar els assistents ens digué: Les meues paraules només volen ser d’agraïment per la bona tasca que porteu, la qual només és possible gràcies a la implicació de tantes persones. Va fer un petit resum de la història de la Residència amb una òptica cristiana des de la diòcesi, tenint presents les realitats humanes: pobresa, mitjans assistencials i àmbits educatiu. I sempre sense ànim de lucre. Això es pot dur a terme gràcies al recolzament de les mateixes autoritats, de les que agraeixo la seua tasca. També vull manifestar el meu agraïment als membres del Patronat, voluntaris i treballadors per la vostra tasca que exigeix un tracte humà i respectuós. És una obra bona, gràcies al treball i l’esforç de tots. Us agraeixo el vostre recolzament i que amb la col·laboració de tots tinguem una bona perspectiva de futur. El bisbat recolza l’activitat d’aquesta casa per a que durant molts anys segueixi treballant.

Per a finalitzar l’acte, tots els assistents vam ser convidats a un aperitiu. Que el Senyor ajude els nostres ancians i tots els qui d’alguna manera col·laboren en aquest gran bé social i espiritual com es respira en la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel.

Maria Joana Querol Beltrán