Celebració del bicentenari del naixement de Santa Maria Rosa Molas i Vallvé

Casa Mare de les Gnes. de la Consolació – Jesús, 24 de març de 2015