Residència Hogar Sant Sebastià – Vinaròs

Superiora: Gna. Filomena Fernández Riba
Activitat: Assistència d’ancians
Fundació: 1895
Capellà: Mn. Emilio Vinaixa Porcar
Adreça: Pl. Pare Bover, 2
12500 Vinaròs
Telèfons:
Fax:
964.450.257
964.455.596
e-mail:
web:
vinaroz@hermanitas.es
http://www.hermanitas.net