Casa d’Acollida – Tortosa

Superiora: Gna. Teresa Andrés Gutiérrez
Activitat: Acollida de transeünts i pastoral del barri
Fundació: 1995
Adreça: Carreró Tras Puríssima, 6
43500 Tortosa
Telèfons:
Fax:
977.441.168
977.443.136
e-mail: fc.xiprer@fillescaritat.com