El Sant Crist de la Puríssima, obra del frare franciscà Humili da Petralia, el van portar a la nostra ciutat a la meitat del segle XVII des de Nàpols, a instàncies del bisbe de Tortosa, Giovanni Battista Veschi. En poc temps el Sant Crist es convertí en l’ànima de la pietat tortosina, juntament amb la gran devoció a la Mare de Déu de la Cinta. Ambdues devocions constituïen per als nostres avantpassats la font de la vida religiosa a Tortosa. Molt aviat s’erigí la Confraria del Sant Crist de la Puríssima. Com tots els anys, organitzà els dies 1, 2 i 3 de maig el Tridu en honor al Sant Crist. A les 19’15 h. ens aplegàrem al monestir de la Puríssima un bon nombre de tortosins per celebrar-lo i tot seguit la Missa.

Primer dia del Tridu

1. Mn. Isaïes celebrantCelebrà l’Eucaristia Mn. Isaïes Riba, Prior de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima. S’inicià amb el cant d’entrada: “Cantem, germans”. Les lectures van proclamar-les tots els dies els membres de la Confraria. La 1ª dels Fets dels Apòstols (6, 8-15). El Salm responsorial 118: “Feliços els homes de conducta irreprensible” i l’Evangeli (Jn 6, 22-29).

Mn. Isaïes inicià l’homilia dient que feia molt pocs dies que havíem celebrat la Setmana Santa i com sabem, quan Jesús estava clavat a la creu, eren pocs els qui en aquells moments l’acompanyaven, però entre ells i sobretot Maria, la seua Mare. Voldria remarcar, -ens digué-, que la creu de Crist és una creu gloriosa, és a dir que és exaltada, glorificada i des d’on Jesús va ser enlairat. Els cristians quan tenim a prop la creu, de vegades l’arrosseguem i no posem bona cara davant la voluntat de Déu. En canvi hauríem de tenir una resposta positiva i d’acceptació del sofriment mirant la creu del Senyor.

L’Evangeli del passat diumenge ens parlava dels dos deixebles d’Emaús els quals anaven conversant en un posat trist i de poca esperança, però en veure Jesús, van recuperar la fe. Els cristians hem de posar la nostra confiança en el Senyor, perquè sabem que ell no ens falla mai. Jesús triomfà el dia de Divendres Sant. Oh creu gloriosa! Converteix les nostres foscors en llum pasqual. Demanem-li al Senyor que ens ajude a entendre els dubtes i les incerteses. Crist ha ressuscitat! Continuarem amb la celebració de l’Eucaristia i oferirem el pa i el vi que passaran a ser el Cos i la Sang de Crist. Oferim-li els nostres sofriments i que el Sant Crist ens ajude a poder fer de la nostra vida una joia pasqual. Que així sigue.

A l’ofertori vam cantar: “El Senyor et convida a seure a taula amb Ell”. Arribat el moment de la comunió el cant fou: “És tan a prop meu” i després de la benedicció final vam venerar la relíquia, mentre cantàvem els goigs del Sant Crist de la Puríssima: “Pues implora tu favor siempre tu amante Tortosa. Dadnos tu gracia copiosa, Jesús, dulce  Redentor”.

Segon dia del Tridu

Mn. Isaïes celebrà també el segon dia del Tridu. L’Eucaristia s’inicià amb el cant d’entrada: “Glòria a Vós, oh Crist, Senyor”. La 1ª lectura dels Fets dels Apòstols (7, 51-8 1ª). El Salm responsorial: “Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors”. L’Evangeli de sant Joan (6, 30-35).
En l’homilia ens digué que Jesús és el nostre Mestre i que celebràvem la festa d’un dels seus deixebles, sant Esteve. Jesús va morir posant el seu esperit a les mans del Pare. Hem escoltat en la 1ª lectura el martiri de sant Esteve. Mentre l’apedregaven deia: “Senyor, no els tinguis en compte aquest pecat” i després d’aquestes paraules, va morir. Esteve morí perdonant els qui li tiraven pedres i un dels qui aprovaven la seua mort era Saule, més tard sant Pau.

2. RelíquiaDemanem de manera especial a Crist Crucificat, saber posar-nos a les mans del nostre Pare Déu: “Pare, a Vós encomano el meu esperit”. Posem la nostra vida en mans del Senyor com sant Esteve i els altres màrtirs, vivint i morint perdonant com ells. Això costa, però cal dir al Senyor: “Que es faci la vostra voluntat”. Jesús ens diu que ell és el pa que ens dóna la vida. Crist des de la creu ens atreu i allí trobarem la fortalesa necessària per saber perdonar. Que el Senyor ens concedeixi  la força que necessitem. Que així sigue. En arribar la Comunió vam cantar: “Jesucrist ens ha estimat” i mentre passàvem a venerar la relíquia els Goigs del Sant Crist de la Puríssima.

Tercer dia del Tridu

Com els dos dies anteriors,  vam començar la celebració amb les pregàries pròpies del Tridu i a les 19’30 h. s’inicià l’Eucaristia, celebrada per Mn. Willy Dibala, de la Germandat de Sacerdots Operaris. El cant d’entrada fou: “Vienen con alegría, Señor”. Tot seguit el celebrant digué unes paraules de salutació remarcant que dintre el marc de la devoció al Crist de la Puríssima, commemoràvem la festa dels apòstols sant Felip i sant Jaume, testimonis de Jesucrist.

La 1ª lectura, de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co1 5, 1-8). El Salm responsorial 18: “La seva crida s’escampa a tota la terra” i l’Evangeli segons sant Joan (Jo 14, 6-14). Mn. Willy inicià l’homilia recordant la primera vegada que va venir en un grup d’operaris a Tortosa, l’any 1994. Van parlar-los del  Crist de la Puríssima i van poder contemplar-lo. Havent-li demanat celebrar allí l’Eucaristia, ens digué que va acceptar amb molt de gust i alegria. Sabem que el fonament de la fe cristiana és creure en Jesucrist que morí, va ser sepultat i el tercer dia ressuscità. Contemplant Crist a la creu, veiem Maria qui acompanyà el seu Fill fins al Calvari i la mort. Què podem comprendre a partir de l’exemple dels apòstols dels qui celebrem la festa avui? Que tota la nostra vida cristiana ha de contemplar el Senyor fent el bé per aj3. Mn. Willy celebrantudar-nos a recuperar la dignitat de fills de Déu.

Contemplant Crist Crucificat, podem dir que la nostra fe cristiana és un caminar al seu costat. Només quan acceptem ser testimonis de Jesús a la creu en la nostra vida, podrem fer meravelles i mostrar als altres que som cristians, disposats sempre a complir la voluntat del Senyor qui s’entregà per nosaltres.  Felip i Jaume van seguir la crida de Jesús. També nosaltres vam ser cridats pel baptisme i després vam rebre el sagrament de la confirmació, constatant que les persones de “joventut acumulada” generalment demostrem més la fe amb el Senyor.  Jesús és “el camí, la veritat i la vida”. Demanem-li que per intercessió dels apòstols Jaume i Felip i també per intercessió de la Mare de Déu, sota l’advocació de la Cinta, ens ajuden a ser testimonis de la nova notícia. Amén. Les pregàries igual que les lectures, foren proclamades pels membres de la Confraria. A la comunió vam cantar: “El pescador”. Finalment vam venerar la relíquia, mentre cantàvem els Goigs al Sant Crist de la Puríssima.

En acabar, Cinta Fontanet, Presidenta de l’Agrupació de Confraries de la Setmana Santa, donà les gràcies als mossens que havien celebrat el Tridu. Ens explicà que l’any 2010, quan es van celebrar els 350 anys de la fundació de la Confraria, es va fer una medalla i un llibre. Les dues coses, van lliurar-li en aquell moment a Mn. Willy. També va agrair a les Sres. Ma Cinta Calvet i Montserrat Fontanet l’explicació que ens van donar d’alguns elements del Sant Crist de la  Puríssima, com les cordes i el mocador, amb motiu dels actes de la celebració de la Setmana Santa.  Que el Sant Crist de la Puríssima protegeixi la nostra ciutat i com diuen els goigs: “Pues implora tu favor siempre tu amante Tortosa”.

                                                                    Maria Joana Querol Beltrán