Paraules de vida

/Paraules de vida

“PREGUEU A l’AMO DELS SEMBRATS QUE ENVIE SEGADORS ALS SEUS SEMBRATS” 07-05-2017

El beat Pau VI va instituir fa 54 anys la jornada mundial d’oració per les vocacions. Va voler que se celebrara cada any el quart diumenge del temps pasqual, en el que escoltem les paraules de Jesús presentant-se com el Bon Pastor que coneix les [...]

ELS SAGRAMENTS I LA VIDA DE LA GRÀCIA 30-04-2017

Ser cristians i viure com a tals no és només fruit d’una decisió personal, ni quelcom que podem realitzar amb les nostres pròpies forces. Per a Sant Pau, el fet d’haver conegut a Crist i arribar a viure una nova vida, no va ser una [...]

PER A SER LLIURES ENS HA ALLIBERAT CRIST 23-04-2017

Un dels elements fonamentals de la celebració de la Vetlla Pasqual és la renovació de les promeses baptismals. Al fer-ho, els cristians estem confessant que la resurrecció de Crist és l’esdeveniment que configura la nostra existència. La celebració de la Pasqua és quelcom més que [...]

LA VICTÒRIA PASQUAL 16-04-2017

Podem imaginar la situació de desconcert en què es trobarien els deixebles després de la mort de Crist: ho havien deixat tot per seguir Jesús i humanament parlant tot havia estat un fracàs. Res del que esperaven o imaginaven s’havia realitzat. Junt amb aquesta desil·lusió [...]

VA COMPARTIR ELS NOSTRES PATIMENTS 09-04-2017

Amb la celebració del Diumenge de rams en la passió del Senyor comença la Setmana Santa. Durant aquests dies els cristians som invitats a dirigir una mirada de fe i amor a eixe Jesús que es va fer el nostre germà fins al punt de [...]

ELS PARES I L’EDUCACIÓ DELS FILLS 02-04-2017

Aquesta setmana que ve s’obri el període de preinscripció en els centres educatius de cara al pròxim curs. No és un simple tràmit de caràcter burocràtic, sinó una decisió que s’ha de prendre en consciència per la importància de la missió que els pares teniu [...]