Paraules de vida

/Paraules de vida

CONTEMPLAR EL MÓN AMB LA MIRADA DE DÉU 11-06-2017

El diumenge posterior a Pentecosta celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Aquesta festa és una invitació a donar gràcies al Pare pel seu designi d’amor al món, que s’ha revelat en l’enviament del Fill i l’efusió de l’Esperit Sant. La font d’on brolla la [...]

L’ESPERIT I LA VIDA DEL CRISTIÀ 04-06-2017

La solemnitat de la Pentecosta no és únicament el dia en què finalitza el temps pasqual. Celebrem l’esdeveniment en el qual la Pasqua arriba a la seua plenitud. L’Esperit que el Pare envia sobre l’Església naixent, que penetra fins al fons del cor dels creients [...]

LA MEUA ÀNIMA MAGNIFICA EL SENYOR (Lc 1, 46) (28-05-2017)

El mes de maig, que en la tradició catòlica està especialment dedicat a la Mare de Déu, conclou amb la festa de la Visitació de Maria a la seua cosina Elisabet. Estem davant del segon esdeveniment de la vida de Maria que ens narren els [...]

AJUDAR L’ESGLÉSIA EN LES SEUES NECESSITATS (21-05-2017)

En la catequesi hem aprés els manaments de l’Església: assistir a l’Eucaristia els diumenges i dies de precepte; confessar els pecats greus almenys una vegada a l’any o en perill de mort; combregar durant el temps pasqual; observar els dies penitencials establerts per l’Església i [...]

“SÓC L’ESCLAVA DEL SENYOR” (Lc 1,38) 14-05-2017

La celebració de l’any jubilar marià, que el papa Francesc ha concedit a la nostra catedral amb motiu del quart centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, ha de ser una ocasió per aprofundir en el [...]

“PREGUEU A l’AMO DELS SEMBRATS QUE ENVIE SEGADORS ALS SEUS SEMBRATS” 07-05-2017

El beat Pau VI va instituir fa 54 anys la jornada mundial d’oració per les vocacions. Va voler que se celebrara cada any el quart diumenge del temps pasqual, en el que escoltem les paraules de Jesús presentant-se com el Bon Pastor que coneix les [...]