Paraules de vida

/Paraules de vida

CUIDAR LA CREACIÓ 16-07-2017

El temps del descans propi de l’estiu afavoreix un major contacte amb la natura. Segurament, moltes de les activitats que realitzem durant aquesta època de l’any tenen relació amb el medi ambient i permeten un major coneixement i gaudi de la creació. Actualment es té [...]

EL SENTIT CRISTIÀ DE LA FESTA 09-07-2017

Al llarg de tot l’any, però de manera especial durant els mesos d’estiu, en els nostres pobles i ciutats se celebren les festes patronals. Són uns dies especialment entranyables per a tots, tant per als qui resideixen habitualment en ells com per a aquells que, [...]

MARIA CONSERVAVA TOT AIXÒ EN EL SEU COR 02-07-2017

En les reflexions sobre els distints esdeveniments de la vida de Maria, que els ofereixo amb motiu de la celebració de l’any jubilar marià que el Papa Francesc ha concedit a la nostra diòcesi, avui ens fixarem en una afirmació que apareix en dos moments [...]

VIURE EN L’ESGLÉSIA 25-06-2017

El dia 29 de juny celebrem la solemnitat dels sants apòstols Pere i Pau. Per als catòlics aquesta festa té un significat especial, perquè la referència al ministeri apostòlic és un dels elements característics de la nostra manera d’entendre l’Església i de viure en ella. [...]

QUEDA’T AMB NOSALTRES, SENYOR 18-06-2017

Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Corpus Christi. En ella, els catòlics confessem públicament la nostra fe en la presència del Senyor en l’Eucaristia, mostrem la importància que té per a la nostra vida cristiana i li agraïm el do immens que és per a [...]

CONTEMPLAR EL MÓN AMB LA MIRADA DE DÉU 11-06-2017

El diumenge posterior a Pentecosta celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Aquesta festa és una invitació a donar gràcies al Pare pel seu designi d’amor al món, que s’ha revelat en l’enviament del Fill i l’efusió de l’Esperit Sant. La font d’on brolla la [...]