Paraules de vida

/Paraules de vida

LA MEUA ÀNIMA MAGNIFICA EL SENYOR (Lc 1, 46) (28-05-2017)

El mes de maig, que en la tradició catòlica està especialment dedicat a la Mare de Déu, conclou amb la festa de la Visitació de Maria a la seua cosina Elisabet. Estem davant del segon esdeveniment de la vida de Maria que ens narren els [...]

AJUDAR L’ESGLÉSIA EN LES SEUES NECESSITATS (21-05-2017)

En la catequesi hem aprés els manaments de l’Església: assistir a l’Eucaristia els diumenges i dies de precepte; confessar els pecats greus almenys una vegada a l’any o en perill de mort; combregar durant el temps pasqual; observar els dies penitencials establerts per l’Església i [...]

“SÓC L’ESCLAVA DEL SENYOR” (Lc 1,38) 14-05-2017

La celebració de l’any jubilar marià, que el papa Francesc ha concedit a la nostra catedral amb motiu del quart centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, ha de ser una ocasió per aprofundir en el [...]

“PREGUEU A l’AMO DELS SEMBRATS QUE ENVIE SEGADORS ALS SEUS SEMBRATS” 07-05-2017

El beat Pau VI va instituir fa 54 anys la jornada mundial d’oració per les vocacions. Va voler que se celebrara cada any el quart diumenge del temps pasqual, en el que escoltem les paraules de Jesús presentant-se com el Bon Pastor que coneix les [...]

ELS SAGRAMENTS I LA VIDA DE LA GRÀCIA 30-04-2017

Ser cristians i viure com a tals no és només fruit d’una decisió personal, ni quelcom que podem realitzar amb les nostres pròpies forces. Per a Sant Pau, el fet d’haver conegut a Crist i arribar a viure una nova vida, no va ser una [...]

PER A SER LLIURES ENS HA ALLIBERAT CRIST 23-04-2017

Un dels elements fonamentals de la celebració de la Vetlla Pasqual és la renovació de les promeses baptismals. Al fer-ho, els cristians estem confessant que la resurrecció de Crist és l’esdeveniment que configura la nostra existència. La celebració de la Pasqua és quelcom més que [...]