Parròquia Sant Bartomeu Apòstol

Habitants
164 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça de l’Església,3
Telèfon 657·449·872
Rector Rev. Josep Maria García Panisello


Horari de Misses

Dies Matí
Tarda
Feiners
Vespra de festius
Diumenges i festius

Image