OFICINES DE LA CÚRIA

C/ Cruera, 5
Apartat de Correus núm. 16
43500 – TORTOSA
Telèfon: 977.44.07.00
Fax: 977.44.03.78
Horari d’atenció al públic: de 10.00 a 13.30 h, de dilluns a divendres
E-mail: recepcio@bisbattortosa.org
Pàgina web: http://www.bisbattortosa.org

SR. BISBE

Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal
Secretaria particular:
Mn. Rafel Prades i Antolí
Sra. Maria Assumpció Melero i Martínez
e-mail: secretaria.bisbe@bisbattortosa.org

VICARIA GENERAL

e-mail: vicariageneral@bisbattortosa.org
Vicari General i Moderador de la cúria: Il·lm. José Luis Arín i Roig
Pro-Vicari General: Il·lm. Isaías Riba i Cucala

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT

e-mail: econom@bisbattortosa.org;
Ecònom diocesà: Mn. Victor Manuel Cardona i Eixarch
e-mail: economia@bisbattortosa.org
Administrativa: Sra. Mª Pilar Vicente i Soriano. e-mail: economia.pilar@bisbattortosa.org
Administratva: Sra. Cinta Subirats i Pla
 
JUNTA DE DOTACIÓ I PREVISSIÓ DEL CLERGAT
President: Mn. Víctor Cardona i Eixarch
Secretari: Mn. Llorenç Callau i Borràs
Vocal Zona Nord: Mn. Miguel Gasulla i Martí
Vocal Zona Centre: Mn. José Insa i Pallarés
Vocal Zona Sud: Mn. Carlos Luis GArcía i Talarn
 
JUNTA D’ARRANJAMENT DE CASES I LOCALS PARROQUIALS
Mn. Víctor Cardona i Eixarch
Mn. LLorenç Callau i Borràs
Mn. Raon Font i Peig
 

VICARIA JUDICIAL

Per consultes o concertar entrevistes podeu trucar al tfn. 977 44 07 00
e-mail: vicariajudicial@bisbattortosa.org
Vicari Judicial: Il·lm. Jordi Bertomeu i Farnós
Jutge Diocesà: Il·lm. Isaías Riba i Cucala
Jutge Diocesà: Mn. Emilio Igual i Febrer
Defensor del vincle matrimonial: Mn. Ricardo Peris i Silla
Notari Actuari: Mn. Eduard Falcó i Masdeu

CANCELLERIA-SECRETARIA GENERAL

e-mail: secretariageneral@bisbattortosa.org; bisbattsecgral@obt.e.telefonica.net
Canceller-Secretari: M.I. Francisco García i Monforte
Recepció: Sta. Josefina Melero i Martínez
Arxiu històric:
e-mail: arxiucatedral@bisbattortosa.org
Visites concertades
Director: Mn. Josep Alanyà i Roig
Facultatiu: Mn. Joaquín Barberán i Roca

PATRIMONI ARTÍSTIC I CULTURAL

e-mail: patrimoni@bisbattortosa.org
Delegat: Mons. Josep Mª Tomás i Prats

CAUSES DELS SANTS

Delegat: Mons. Manuel Giner i Mercé

MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

e-mail: mcs@bisbattortosa.org
telf:  649 092 989
Delegat: Mn. Víctor Cardona i Eixarch
 
Butlletí Oficial del Bisbat
Director: M.I: Francisco García i Monforte
Estudi de gravació:
Sr. Policarpo Hernández i Porres
e-mail: comunicacionsweb@bisbattortosa.org; estudigravacio@bisbattortosa.org

DIES FESTIUS DE LA CÚRIA 2017

06 gener – Reis
13 abril – Dijous Sant (cúria)
14 abril – Divendres Sant
17 abril – dilluns de Pasqua Florida
01 maig – festa del treball
05 juny – festa local Tortosa
15 agost – L’Assumpció de Maria
04 setembre – Dilluns M. D. de la Cinta (festa local de Tortosa)
11 setembre – Diada de Catalunya
12 octubre – festa M. D. del Pilar
01 novembre – Tots Sants
06 desembre – Dia de la Constitució
08 desembre – La Immaculada
25 desembre – Nadal
26 desembre Sant Esteve
Vacances laborals del 31 de juliol al 20 d’agost
Durant les vacances la Cúria obrirà els dimarts de 10 a 12 hores