Durant els mesos d’estiu l’Ampolla s’omple de gent que venen a passar les seves vacances entre nosaltres. Enguany, des de la Parròquia vam prendre la iniciativa d’oferir a tots els qui ens visitaven uns moments de pregària comunitària. Cada setmana, els dimarts i els dijous, mitja hora abans de Missa es creava un ambient d’oració. Els dijous eren dedicats a l’Exposició del Santíssim, pregària litúrgica de les Vespres i moment d’Adoració. I els dimarts s’oferí una pregària d’estil Taizé. La lectura de l’Evangeli i el comentari per a la reflexió personal eren acompanyats de pregàries espontànies i tot entrellaçat pels coneguts cants repetitius que ajudaven a la meditació. Es finalitzava amb una oració del Germà Roger.

Molts turistes han descobert aquesta manera senzilla de trobada amb el Senyor així com també alguna gent del poble que no ha deixat de venir. Hi ha qui ens ha demanat el full de cants per emportar-se’l a casa i poder continuar la seva pregària amb els cants apresos de Taizé i uns altres ens han animat a continuar aquesta iniciativa durant l’hivern. De totes maneres l’objectiu s’ha acomplert, el d’oferir espais per trobar-se amb el Senyor.

Mn. Eduard Falcó