El diumenge 16 de juliol els veïns de la Raval de Cristo, Roquetes i altres pobles de la zona vam celebrar la festa del Carme. Com cada any és molta la gent que s’aplega per agraïr en l’eucaristia tot el que rebem de Déu per la intercessió de Maria.

En l’evangeli del sembrador, d’aquest diumenge, vam recordar com Maria és la Terra Bona on Déu va sembrar la Llavor del Regne, Jesucrist el Senyor. Vam reflexionar de que tots hem de ser com Maria aquesta terra que ha de donar molt de fruit. I hem de viure amb l’esperança de que Déu farà fructificar la fe en les nostres famílies i les nostres terres, amb l’ajut de la intercessió de la Mare de Déu.

Acabada l’eucaristia van fer una processó amb la Verge i vam beneir i imposar els escapularis del Carme.  Agraïm als qui han organitzat la festa i  esperem tornar-la a celebrar el proper any.

Rev. Javier Vilanova