Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tlfon: 977444158

Delegat: Rev. Atonio Borràs i Giner
Secretària: Sra. Manolita Folqué i Vives
e-mail: missions@bisbattortosa.org

El nostre patró:

Sant Francesc Gil de Frederich

Els nostres missioners:

Mn. Joan Alonso Bonals, sacerdot diocesà. Missioner en Hondures
Mn. Josep Lluís Serrano Pentinat. Sacerdot diocesà. Nunciatura de Nicaragua.
Gna. Mª Cinta Ardit Bertomeu. Congregació de Maria Reparadora. Missionera en Colòmbia.
Gna. Ana Calatayud. Sant Joan d’Àvila. Missionera en Veneçuela.
Gna. Mª Rosa Cerdá Esbri. Germana de la Consolació. Missionera en Veneçuela.
Sr. Emilio Cervera Audí. Laic. Missioner en Chile.
Gna. Esther Ciurana Tost. Germana de la Consolació. Missionera en Veneçuela.
Gna. Mª Àngels Cornelles Forés. Concepcionista Franciscana. Missionera en Guinera Equatorial.
Mn. Lucio Escolar Monjas. Sacerdot diocesà d’OCSHA. Missioner en Uruguay.
Gna. Montserrat Font Blanch. Companyia Maria Ntra. Sra. Missionera en Argentina.
Gna. Montserrat Mauri Joan. Filla de Santa Mª del Sagrat Cor. Missionera en Perú.
Gna. Isabel Morelló Culubret. Germana teresiana. Missionera en Brasil.
Gna. Teresa Redó Matamoros. Germana teresiana. Missionera en Colòmbia.
Gna. M. Pilar Rius Bové. Congregació Deixebles de Jesús. Missionera en Veneçuela.

Jornades i campanyes 2017:

Infància Missionera (22/01)
Malalt Missioner (11/02)
– DOMUND (22/10)