Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 15-04-2017

VETLLA PASQUAL                1ª lectura: Gn 1,1--2,2  Déu veié tot el que havia fet i era bo de debò  El llibre del Gènesi comença amb el relat sacerdotal de la Creació de clar to litúrgic remarcant el domini i senyoriu absolut de Déu, la força creadora [...]

Comentari 14-04-2017

DIVENDRES SANT                   Is 52,13--53,12 Per les nostres faltes ha mort malferit  El llibre del profeta Isaïes presenta aquest 4rt poema del Servent que pateix i és glorificat. Al centre es narra la passió, mort i triomf final del Servent amb contingut a la vegada clar [...]

Comentari 13-04-2017

 DIJOUS SANT                 Ex 12,1-8.11-14  El ritual del sopar pasqual  El relat d’Ex 12, de tradició bàsicament “sacerdotal” exílica, uneix tradicions antigues com el “sacrifici de l’anyell” (v.3-13) amb l’antiga festa de pastors, i la “festa dels Àzims” (v.14-20) amb l’antiga festa de pagesos. El senyal [...]

Comentari 09-04-2017

DIUMENGE DE RAMS     cicle  A     COMMEMORACIÓ DE L'ENTRADA DE JESÚS A JERUSALEM Mt 21,1-11 Hossanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Jesús entra a Jerusalem complint la profecia de Za 9,9s que anuncia l'arribada del Messies humil inaugurant [...]

Comentari 02-04-2017

Diumenge 5è de Quaresma     cicle A Ez 37,12-14  Que el càstig de l’exili no és definitiu es reflecteix expressament en la visió dels ossos secs 37,1s amb una plana plena d'ossos del tot secs.. que encapçala la pregunta interpel·lant:  Fill d'home, podran reviure aquests ossos? [...]

Comentari 26-03-2017

Diumenge 4rt de Quaresma       cicle A    1 Sa 16, 1.6-7.10-13a: l’anomenada “Escola deuteronomista”  (Jt/Jos/1-2 Sa/1-2 Re) descriu la història en clau d’Aliança ensenyant que *quan Israel viu fidel a Déu, les coses li van bé; *quan les coses li van bé, Israel s’oblida de Déu; [...]