Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 11-06-2017

SANTÍSSIMA TRINITAT  “A” Ex 34,4b-6.8-9  Assolit el perdó misericordiós del Senyor després del terrible pecat del “vedell d’or” (Ex 32,8s) i després també que Moisès s’indignà llançant i trencant les Taules de l’Aliança amb l’escriptura gravada obra de Déu (Ex 32,16.19), ara es renova l’Aliança. [...]

Comentari 04-06-2017

PENTECOSTA   “A”     Ac 2,1-11 Originalment la “Pentecosta” (o Festa de les Setmanes) era d’acció de gràcies a Déu per la collita; però ja al s. II a.C. passà a ser acció de gràcies pel gran do de l’Aliança. ESQUEMA v.1 indicació de temps i lloc; [...]

Comentari 28-05-2017

   ASCENSIÓ DEL SENYOR  “A”   Ac 1, 1-11  El títol original del llibre és PraxeiV Apostolwn “Fets d’Apòstols”. Ni es narren tots els fets de tots els Apòstols, ni alguns fets de tots els Apòstols, ni tots els fets d’algun Apòstol, sinó només “alguns” fets [...]

Comentari 21-05-2017

Diumenge 6è de PASQUA “A”     Ac 8,5-8.14-17 Comença una nova etapa en la història del creixement de l’Església primera. Si l’anterior (6,1-8,4) estava presidida per la figura ideal del polemista i màrtir Esteve, l’actual (8,5-40) girarà entorn l’activitat missionera de Felip, un evangelitzador que entra [...]

Comentari 14-05-2017

Diumenge 5è de PASQUA “A”    Ac 6,1-7 Ac 6 evoca un canvi profund en el creixement de l’Església primera: *els nous adherits a Crist s’anomenen també deixebles (com els seguidors del Jesús històric); *per primer cop veiem cristians de llengua grega en conflicte amb els [...]

Comentari 07-05-2017

Diumenge 4rt de PASQUA “A”    Ac 2,14a.36-41 Jesús, que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Senyor i Messies. La proclamació de fe de l’Apòstol Pere el dia de Pentecosta té una primera conseqüència: en sentir això es van penedir de tot cor.  Amb penediment de [...]