Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 09-04-2017

DIUMENGE DE RAMS     cicle  A     COMMEMORACIÓ DE L'ENTRADA DE JESÚS A JERUSALEM Mt 21,1-11 Hossanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Jesús entra a Jerusalem complint la profecia de Za 9,9s que anuncia l'arribada del Messies humil inaugurant [...]

Comentari 02-04-2017

Diumenge 5è de Quaresma     cicle A Ez 37,12-14  Que el càstig de l’exili no és definitiu es reflecteix expressament en la visió dels ossos secs 37,1s amb una plana plena d'ossos del tot secs.. que encapçala la pregunta interpel·lant:  Fill d'home, podran reviure aquests ossos? [...]

Comentari 26-03-2017

Diumenge 4rt de Quaresma       cicle A    1 Sa 16, 1.6-7.10-13a: l’anomenada “Escola deuteronomista”  (Jt/Jos/1-2 Sa/1-2 Re) descriu la història en clau d’Aliança ensenyant que *quan Israel viu fidel a Déu, les coses li van bé; *quan les coses li van bé, Israel s’oblida de Déu; [...]

Comentari 20-03-2017

SANT JOSEP 2 Sa 7,4-5a.12-14a.16  Els designis de Déu sovint trenquen els esquemes humans. És el cas del rei David. Quan el rei s’hagué traslladat al seu palau, amb lògica humana pensà: “Jo visc en palau de cedre, mentre l’Arca de Déu està en un [...]

Comentari 19-03-2017

Diumenge 3er de Quaresma     cicle A Ex 17,3-7 El sentit profund del llarg i penós camí de quaranta anys pel desert fins entrar a la Terra Promesa el trobem a la 2ª al·locució testamentària de Moisès Dt 8,2: Recorda’t de tot el camí que el [...]

Comentari 12-03-2017

Diumenge 2on de Quaresma     cicle A Gn 12,1-4 Amb Abram -resident a Ur de Caldea i contemporani d’Hammurabi- la Bíblia entra en la història amb personatges i fets localitzables i datables (segons la historiografia de l’època). Sense aclarir l’itinerari espiritual d’Abram (de qui se’ns hi [...]