Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 26-02-2017

DIUMENGE 8è Temps Ordinari “A”     Is 49,14-15 Després del 2on Cant del Servent del Senyor (Is 49,1-7) en què el Senyor diu al seu Servent que el cridà i pronuncià el seu nom quan encara era a les entranyes de la mare (v.1); i després [...]

Comentari 19-02-2017

DIUMENGE 7è Temps Ordinari “A”     Lv 19,1-2.17-18  “Manual dels levites” on quasi tot són normes litúrgiques, el Levític ensenyava els israelites a mantenir una santedat intacta en tots els aspectes de la vida. A la 5ª secció (17,1-26,46) hi ha la “llei de santedat” amb [...]

Comentari 12-02-2017

DIUMENGE 6è Temps Ordinari “A”     Sir 15,15-20 Un dels llibres bíblics més llargs amb extensa literatura sapiencial: l’autor -Ben Sirà- viu a finals del s. II i principis del I a. C. Nat a Jerusalem (Sir 50,27) es dedicà a l’estudi de la Llei, els [...]

Comentari 05-02-2017

DIUMENGE 5è Temps Ordinari “A” Is 58,7-10 El “tercer Isaïes” (Is 56-66) cal situar-lo a la primera època després del retorn de Babilònia on han descobert que ni tots els jueus viuen fidels a Déu ni tots els pagans viuen fora dels camins de Déu. [...]

Comentari 02-02-2017

PRESENTACIÓ DEL SENYOR  “A” Mal 3,1-4 El darrer llibre dels Dotze Profetes Menors és d’autor anònim: el nom hebreu “malak-Ies” vol dir “missatger de Jahvèh”. Som després de la reforma d’Esdres i Nehemies (480-450 a.C.) amb greus desordres socials, incompliment del shabat, sacerdots sense zel [...]

Comentari 29-01-2017

DIUMENGE 4rt Temps Ordinari “A”     Sof 2,3-3,12-13  Fa més d'un segle que Judà viu sotmès als assiris des del 734 quan Acaz demana ajut a Tiglat-Pilèsser III. La submissió política duu invasió de costums estrangers: per això cal una profunda reforma religiosa, política i social, [...]