Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 28-05-2017

   ASCENSIÓ DEL SENYOR  “A”   Ac 1, 1-11  El títol original del llibre és PraxeiV Apostolwn “Fets d’Apòstols”. Ni es narren tots els fets de tots els Apòstols, ni alguns fets de tots els Apòstols, ni tots els fets d’algun Apòstol, sinó només “alguns” fets [...]

Comentari 21-05-2017

Diumenge 6è de PASQUA “A”     Ac 8,5-8.14-17 Comença una nova etapa en la història del creixement de l’Església primera. Si l’anterior (6,1-8,4) estava presidida per la figura ideal del polemista i màrtir Esteve, l’actual (8,5-40) girarà entorn l’activitat missionera de Felip, un evangelitzador que entra [...]

Comentari 14-05-2017

Diumenge 5è de PASQUA “A”    Ac 6,1-7 Ac 6 evoca un canvi profund en el creixement de l’Església primera: *els nous adherits a Crist s’anomenen també deixebles (com els seguidors del Jesús històric); *per primer cop veiem cristians de llengua grega en conflicte amb els [...]

Comentari 07-05-2017

Diumenge 4rt de PASQUA “A”    Ac 2,14a.36-41 Jesús, que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Senyor i Messies. La proclamació de fe de l’Apòstol Pere el dia de Pentecosta té una primera conseqüència: en sentir això es van penedir de tot cor.  Amb penediment de [...]

Comentari 30-04-2017

Diumenge 3er de PASQUA “A”    Ac 2,14.22b-33  Tot fet extraordinari necessita la seva explicació aclaridora.  També el fet de Pentecosta reclamava la catequesi explicativa oportuna. El discurs té una introducció (v.14-21) que el lliga amb el fet de Pentecosta; el kerigma pròpiament dit (v.22-36) sobre [...]

Comentari 23-04-2017

Diumenge 2on de PASQUA     Ac 2,42-47  El llibre dels Fets dels Apòstols (2on volum de l’obra de Lluc) s’estructura sobre l’encàrrec del Ressuscitat als seus deixebles: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a Judea, a [...]