Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 29-06-2017

Solemnitat de SANT PERE i SANT PAU      Ac 12,1-11  Al cp 12 acaba la 1ª part d’Ac amb Jerusalem com a centre de referència. La persecució desencadenada pel rei Herodes Agripa marca la ruptura definitiva del “moviment” cristià amb el judaisme oficial de Jerusalem. L’apòstol [...]

Comentari 25-06-2017

DIUMENGE XII “A”      Jr 20,10-13   Jeremies llegeix amb ulls de Déu la història del seu poble i sap interpretar la perspectiva de l’exili babilònic com a camí de purificació per un Poble que s’ha mostrat rebel a les indicacions del Senyor. Per això predica que [...]

Comentari 18-06-2017

 CORPUS CHRISTI Dt 8,2-3.14b-16a El llibre del Deuteronomi destaca per la seva forma de testament de Moisès i sobretot per la seva madura visió teològica sobre la història d’Israel. L’històric alliberament d’Israel de l’esclavatge d’Egipte ha quedat expressat en la solemne confessió de fe fonamental: [...]

Comentari 11-06-2017

SANTÍSSIMA TRINITAT  “A” Ex 34,4b-6.8-9  Assolit el perdó misericordiós del Senyor després del terrible pecat del “vedell d’or” (Ex 32,8s) i després també que Moisès s’indignà llançant i trencant les Taules de l’Aliança amb l’escriptura gravada obra de Déu (Ex 32,16.19), ara es renova l’Aliança. [...]

Comentari 04-06-2017

PENTECOSTA   “A”     Ac 2,1-11 Originalment la “Pentecosta” (o Festa de les Setmanes) era d’acció de gràcies a Déu per la collita; però ja al s. II a.C. passà a ser acció de gràcies pel gran do de l’Aliança. ESQUEMA v.1 indicació de temps i lloc; [...]

Comentari 28-05-2017

   ASCENSIÓ DEL SENYOR  “A”   Ac 1, 1-11  El títol original del llibre és PraxeiV Apostolwn “Fets d’Apòstols”. Ni es narren tots els fets de tots els Apòstols, ni alguns fets de tots els Apòstols, ni tots els fets d’algun Apòstol, sinó només “alguns” fets [...]