Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 26-03-2017

Diumenge 4rt de Quaresma       cicle A    1 Sa 16, 1.6-7.10-13a: l’anomenada “Escola deuteronomista”  (Jt/Jos/1-2 Sa/1-2 Re) descriu la història en clau d’Aliança ensenyant que *quan Israel viu fidel a Déu, les coses li van bé; *quan les coses li van bé, Israel s’oblida de Déu; [...]

Comentari 20-03-2017

SANT JOSEP 2 Sa 7,4-5a.12-14a.16  Els designis de Déu sovint trenquen els esquemes humans. És el cas del rei David. Quan el rei s’hagué traslladat al seu palau, amb lògica humana pensà: “Jo visc en palau de cedre, mentre l’Arca de Déu està en un [...]

Comentari 19-03-2017

Diumenge 3er de Quaresma     cicle A Ex 17,3-7 El sentit profund del llarg i penós camí de quaranta anys pel desert fins entrar a la Terra Promesa el trobem a la 2ª al·locució testamentària de Moisès Dt 8,2: Recorda’t de tot el camí que el [...]

Comentari 12-03-2017

Diumenge 2on de Quaresma     cicle A Gn 12,1-4 Amb Abram -resident a Ur de Caldea i contemporani d’Hammurabi- la Bíblia entra en la història amb personatges i fets localitzables i datables (segons la historiografia de l’època). Sense aclarir l’itinerari espiritual d’Abram (de qui se’ns hi [...]

Comentari 05-03-2017

Diumenge Primer de QUARESMA    Gn 2, 4-10  Els primers capítols del llibre de Gènesi són un punt i a part essencial dins la Revelació bíblica: “punt i a part” perquè no presenten històries localitzables i datables en les relacions de Déu amb la humanitat; però [...]

Comentari 01-03-2017

Dimecres de CENDRA   Jl 2,12-18 El llibre de Joel té 2 parts: 1ª històrica (cp. 1-2) i 2ª apocalíptica (cp. 3-4). Després del plany pel càstig diví de la plaga (1,2-2,11), ve l’exhortació a convertir-se (2,12s). La litúrgia penitencial acaba v.11 amb clam profund i [...]