Paraules de vida

/Paraules de vida

CRÉIXER EN COMUNIÓ (II) 24-09-2017

Les orientacions pastorals per al pròxim trienni tenen una doble orientació: El primer objectiu pretén que dirigim la mirada cap a l’interior de la nostra Església Diocesana, perquè siguem conscients de les realitats de vida eclesial que tenim actualment i que són sempre el punt de partida per a tot pla de pastoral, perquè l’Església [...]

CRÉIXER EN LA COMUNIÓ (I) 17-09-2017

Al començament del seu pontificat, el papa Francesc ens va oferir una exhortació apostòlica titulada La joia de l’Evangeli. En ella reflexiona sobre les urgències de l’Església per a l’evangelització en el moment actual, i sobre com estem cridats a anunciar l’Evangeli perquè aquest sigui acollit positivament pel nostre món. En sintonia amb aquella exhortació [...]

UN NOU CURS 10-09-2017

El temps de l’estiu no suposa una paralització de la vida cristiana. El creient que vol mantindre viva la seua fe sap que no pot abandonar l’oració, la pràctica sacramental o la caritat. Tampoc la vida de l’Església s’interromp, encara que les activitats pròpies d’aquest temps tenen un caràcter distint, adaptat al ritme propi d’aquesta [...]

LA FAMÍLIA DE JESÚS 03-09-2017

En els evangelis sinòptics se’ns narra un esdeveniment de la vida pública de Jesús on està també present Maria. Estant predicant el Senyor, es van presentar la seua mare i els seus germans i intentaven parlar amb Ell. Quan li ho van dir a Jesús, la seua reacció no deixaria de sorprendre als qui la [...]

SENTIT CRISTIÀ DEL DESCANS 30-07-2017

Durant l’estiu som molts els qui podem gaudir d’un merescut descans després de les ocupacions del curs que ha acabat. És bo recordar que el creient està cridat a viure cristianament tant el treball com el temps de descans. En aquestes últimes paraules del curs, em permet oferir-vos alguns suggeriments perquè aquest temps ens ajude [...]

“FEU TOT ALLÒ QUE ELL US DIGA” (Jn 2, 5) 23-07-2017

En els esdeveniments de la vida pública de Jesús, Maria apareix en pocs moments, però tots ells són importants per entendre la seua missió en el pla de Déu i la seua relació amb Crist i amb tota la humanitat. Segons l’evangeli de Sant Joan, la celebració d’unes noces a Canà de Galilea és el [...]

CUIDAR LA CREACIÓ 16-07-2017

El temps del descans propi de l’estiu afavoreix un major contacte amb la natura. Segurament, moltes de les activitats que realitzem durant aquesta època de l’any tenen relació amb el medi ambient i permeten un major coneixement i gaudi de la creació. Actualment es té una gran sensibilitat en relació amb la necessitat de respectar [...]

EL SENTIT CRISTIÀ DE LA FESTA 09-07-2017

Al llarg de tot l’any, però de manera especial durant els mesos d’estiu, en els nostres pobles i ciutats se celebren les festes patronals. Són uns dies especialment entranyables per a tots, tant per als qui resideixen habitualment en ells com per a aquells que, havent nascut en un determinat lloc, per distints motius ja [...]

MARIA CONSERVAVA TOT AIXÒ EN EL SEU COR 02-07-2017

En les reflexions sobre els distints esdeveniments de la vida de Maria, que els ofereixo amb motiu de la celebració de l’any jubilar marià que el Papa Francesc ha concedit a la nostra diòcesi, avui ens fixarem en una afirmació que apareix en dos moments dels relats de la infància de l’evangeli de Sant Lluc: [...]

VIURE EN L’ESGLÉSIA 25-06-2017

El dia 29 de juny celebrem la solemnitat dels sants apòstols Pere i Pau. Per als catòlics aquesta festa té un significat especial, perquè la referència al ministeri apostòlic és un dels elements característics de la nostra manera d’entendre l’Església i de viure en ella. En aquest moment, per a gran part de la nostra [...]