Paraules de vida

/Paraules de vida

SENTIT CRISTIÀ DEL DESCANS 30-07-2017

Durant l’estiu som molts els qui podem gaudir d’un merescut descans després de les ocupacions del curs que ha acabat. És bo recordar que el creient està cridat a viure cristianament tant el treball com el temps de descans. En aquestes últimes paraules del curs, em permet oferir-vos alguns suggeriments perquè aquest temps ens ajude [...]

“FEU TOT ALLÒ QUE ELL US DIGA” (Jn 2, 5) 23-07-2017

En els esdeveniments de la vida pública de Jesús, Maria apareix en pocs moments, però tots ells són importants per entendre la seua missió en el pla de Déu i la seua relació amb Crist i amb tota la humanitat. Segons l’evangeli de Sant Joan, la celebració d’unes noces a Canà de Galilea és el [...]

CUIDAR LA CREACIÓ 16-07-2017

El temps del descans propi de l’estiu afavoreix un major contacte amb la natura. Segurament, moltes de les activitats que realitzem durant aquesta època de l’any tenen relació amb el medi ambient i permeten un major coneixement i gaudi de la creació. Actualment es té una gran sensibilitat en relació amb la necessitat de respectar [...]

EL SENTIT CRISTIÀ DE LA FESTA 09-07-2017

Al llarg de tot l’any, però de manera especial durant els mesos d’estiu, en els nostres pobles i ciutats se celebren les festes patronals. Són uns dies especialment entranyables per a tots, tant per als qui resideixen habitualment en ells com per a aquells que, havent nascut en un determinat lloc, per distints motius ja [...]

MARIA CONSERVAVA TOT AIXÒ EN EL SEU COR 02-07-2017

En les reflexions sobre els distints esdeveniments de la vida de Maria, que els ofereixo amb motiu de la celebració de l’any jubilar marià que el Papa Francesc ha concedit a la nostra diòcesi, avui ens fixarem en una afirmació que apareix en dos moments dels relats de la infància de l’evangeli de Sant Lluc: [...]

VIURE EN L’ESGLÉSIA 25-06-2017

El dia 29 de juny celebrem la solemnitat dels sants apòstols Pere i Pau. Per als catòlics aquesta festa té un significat especial, perquè la referència al ministeri apostòlic és un dels elements característics de la nostra manera d’entendre l’Església i de viure en ella. En aquest moment, per a gran part de la nostra [...]

QUEDA’T AMB NOSALTRES, SENYOR 18-06-2017

Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Corpus Christi. En ella, els catòlics confessem públicament la nostra fe en la presència del Senyor en l’Eucaristia, mostrem la importància que té per a la nostra vida cristiana i li agraïm el do immens que és per a nosaltres aquest sagrament. Malauradament, en el moment actual molts cristians [...]

CONTEMPLAR EL MÓN AMB LA MIRADA DE DÉU 11-06-2017

El diumenge posterior a Pentecosta celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Aquesta festa és una invitació a donar gràcies al Pare pel seu designi d’amor al món, que s’ha revelat en l’enviament del Fill i l’efusió de l’Esperit Sant. La font d’on brolla la història de la salvació no és altra que el mateix [...]

L’ESPERIT I LA VIDA DEL CRISTIÀ 04-06-2017

La solemnitat de la Pentecosta no és únicament el dia en què finalitza el temps pasqual. Celebrem l’esdeveniment en el qual la Pasqua arriba a la seua plenitud. L’Esperit que el Pare envia sobre l’Església naixent, que penetra fins al fons del cor dels creients i que omple tota la terra, és el fruit de [...]

LA MEUA ÀNIMA MAGNIFICA EL SENYOR (Lc 1, 46) (28-05-2017)

El mes de maig, que en la tradició catòlica està especialment dedicat a la Mare de Déu, conclou amb la festa de la Visitació de Maria a la seua cosina Elisabet. Estem davant del segon esdeveniment de la vida de Maria que ens narren els evangelis. Continuant amb les meditacions sobre els misteris de la [...]