Paraules de vida

/Paraules de vida

LA MEUA ÀNIMA MAGNIFICA EL SENYOR (Lc 1, 46) (28-05-2017)

El mes de maig, que en la tradició catòlica està especialment dedicat a la Mare de Déu, conclou amb la festa de la Visitació de Maria a la seua cosina Elisabet. Estem davant del segon esdeveniment de la vida de Maria que ens narren els evangelis. Continuant amb les meditacions sobre els misteris de la [...]

AJUDAR L’ESGLÉSIA EN LES SEUES NECESSITATS (21-05-2017)

En la catequesi hem aprés els manaments de l’Església: assistir a l’Eucaristia els diumenges i dies de precepte; confessar els pecats greus almenys una vegada a l’any o en perill de mort; combregar durant el temps pasqual; observar els dies penitencials establerts per l’Església i ajudar-la en les seues necessitats. Es tracta de cinc compromisos [...]

“SÓC L’ESCLAVA DEL SENYOR” (Lc 1,38) 14-05-2017

La celebració de l’any jubilar marià, que el papa Francesc ha concedit a la nostra catedral amb motiu del quart centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, ha de ser una ocasió per aprofundir en el segell marià del nostra vida cristiana. La devoció a la [...]

“PREGUEU A l’AMO DELS SEMBRATS QUE ENVIE SEGADORS ALS SEUS SEMBRATS” 07-05-2017

El beat Pau VI va instituir fa 54 anys la jornada mundial d’oració per les vocacions. Va voler que se celebrara cada any el quart diumenge del temps pasqual, en el que escoltem les paraules de Jesús presentant-se com el Bon Pastor que coneix les seues ovelles, les estima i dóna la vida per elles. [...]

ELS SAGRAMENTS I LA VIDA DE LA GRÀCIA 30-04-2017

Ser cristians i viure com a tals no és només fruit d’una decisió personal, ni quelcom que podem realitzar amb les nostres pròpies forces. Per a Sant Pau, el fet d’haver conegut a Crist i arribar a viure una nova vida, no va ser una conquista seua ni el resultat d’un raonament pel qual va [...]

PER A SER LLIURES ENS HA ALLIBERAT CRIST 23-04-2017

Un dels elements fonamentals de la celebració de la Vetlla Pasqual és la renovació de les promeses baptismals. Al fer-ho, els cristians estem confessant que la resurrecció de Crist és l’esdeveniment que configura la nostra existència. La celebració de la Pasqua és quelcom més que un ritu o un costum que repetim cada any. Ens [...]

LA VICTÒRIA PASQUAL 16-04-2017

Podem imaginar la situació de desconcert en què es trobarien els deixebles després de la mort de Crist: ho havien deixat tot per seguir Jesús i humanament parlant tot havia estat un fracàs. Res del que esperaven o imaginaven s’havia realitzat. Junt amb aquesta desil·lusió per unes expectatives no complides, segurament tindrien altres dubtes més [...]

VA COMPARTIR ELS NOSTRES PATIMENTS 09-04-2017

Amb la celebració del Diumenge de rams en la passió del Senyor comença la Setmana Santa. Durant aquests dies els cristians som invitats a dirigir una mirada de fe i amor a eixe Jesús que es va fer el nostre germà fins al punt de compartir el patiment i el dolor de la humanitat, i [...]

ELS PARES I L’EDUCACIÓ DELS FILLS 02-04-2017

Aquesta setmana que ve s’obri el període de preinscripció en els centres educatius de cara al pròxim curs. No és un simple tràmit de caràcter burocràtic, sinó una decisió que s’ha de prendre en consciència per la importància de la missió que els pares teniu en l’educació dels vostres fills. Procurar que els xiquets i [...]

MARÍA, SEMPRE VERGE 26-03-2017

l dia 25 de març l’Església celebra el misteri de l’Encarnació del Senyor. Es tracta d’un esdeveniment en què s’uneixen la iniciativa divina i la resposta de la humanitat representada en Maria, que acull el Fill de Déu que entra en el nostre món. Estem davant d’un moment únic en la història de la humanitat: [...]