Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 22-10-2017

Diumenge XXIX del Temps Ordinari “A”     Is 45,1.4-6 L’anomenat “segon Isaïes” (cp.40-55) parla als desterrats -cap al final de l’exili babilònic- animant-los amb l’esperança del retorn a la pàtria. Teòleg extraordinari i poeta inspirat, el seu gran missatge és el retorn a Jerusalem amb un “èxode” més gloriós encara que el protagonitzat per Moisès. També [...]

Comentari 15-10-2017

Diumenge XXVIII  Temps Ordinari “A”    Is 25,6-10a Després dels “oracles contra les nacions paganes” (cp. 13-23), el llibre del profeta Isaïes presenta  l’“apocalipsi escatològica” (cp. 24-27) on descriu el Judici de Déu sobre el món i l’alliberament salvador del Poble de Déu, revelant el sentit de la història amb la victòria final de Déu i [...]

Comentari 08-10-2017

Diumenge XXVII  Temps Ordinari “A” Is 5,1-7  La imatge de “la vinya” és recurs habitual en els profetes per referir-se al Poble de Déu. Paràbola amb elements al·legòrics basada en l’experiència amarga d’un vinyater que no veu el fruit dels seus treballs. El gènere literari és el de “queixes de l’amor malpagat” o cançó de [...]

Comentari 01-10-2017

Diumenge XXVI  Temps Ordinari “A”   Ez 18,25-28  Els innombrables favors de Déu al seu Poble al llarg de la història haurien d’haver reforçat la seva fe en el Senyor que els escollí. Però, malgrat els insistents avisos de Déu mitjançant els profetes perquè es convertissin, el Poble no en va fer cas i es veié [...]

Comentari 24-09-2017

Diumenge XXV del Temps Ordinari “A” Is 55,6-9 Is 40-55 és exhortació càlida a l’esperança per un Poble desterrat a Babilònia. El “camí pel desert” portarà novament el Poble Elegit a la Terra Promesa amb un èxode més gloriós que el primer. El desert es transforma en dolls d’aigua (41,17s) i en camí (43,19) per [...]

Comentari 17-09-2017

Diumenge XXIV   Temps Ordinari “A”         El perdó cristià per les ofenses rebudes és un dels punts en què més insisteix el N.T.: representa  condició indispensable no només per entrar a la Vida Nova en Crist sinó sobretot per romandre-hi. Sir 27,30-27,7 El llibre del Siràcida, un dels més llargs de la Bíblia, conté la [...]

Comentari 10-09-2017

Diumenge XXIII   Temps Ordinari “A”     Ez 33,7-9 Entre els deportats a Babilònia l'any 597 a.C. hi ha un jove anomenat Ezequiel que poc després rebrà la vocació profètica. Una mica més jove que Jeremies, viu els mateixos esdeveniments, però des de més lluny. Al seu temps acudien a Ezequiel escoltant un cantor d'amors de [...]

Comentari 03-09-2017

Diumenge XXII “A”     Jr 20,7-9  Aquesta darrera “confessió” del profeta Jeremies és la més dura. Llegida en sèrie amb les precedents (cp. 11,18s; 15,10s; 17,14s; 18,18s) se n'aprecia la culminació. Sorprèn i escandalitza el to i expressions d'aquesta pregària de confidencia íntima. La pregària-confessió, amarga al principi (v.7b-8) i desesperançada al final (v.18), sorprenentment té [...]

Comentari 27-08-2017

DIUMENGE XXI  Temps Ordinari “A”  Is  22,19-23  Sobnà és el cap del palau del rei: ho és perquè ha estat posat per Déu en pedestal d’autoritat; però ho és amb la missió concreta de ser pare pels habitants de Jerusalem i pels homes de Judà.    La missió/encàrrec justifica l’elecció. La predilecció del Senyor a favor [...]

Comentari 20-08-2017

DIUMENGE VINTÈ   “A”     Is 56,1.6-7  L’obra del Tercer-Isaíes (Is 56-66) cal situar-la probablement als s. VI –V a.C. al retorn del desterro a Babilònia amb l’entusiasme inicial dels repatriats, la desil·lusió posterior, les tensions entre els qui van patir el desterro i els qui van quedar-se a Judà. El tema dominant és la fi [...]