portada-post-1-680x206

Càritas ha presentat avui dijous 15 de juny, la memòria social corresponent a l’any 2016. Ho ha fet a la sala del Tinellet del Palau Episcopal on el Bisbe Enrique Benavent, President de Càritas Diocesana, acompanyat pel Director Agustín Castell i els seu Secretari General Agustí Adell, han posat de manifest l’acció social que s’ha portat a terme durant l’any passat. La presentació ha estat a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans, on els representants de Càritas han explicat com es contribueix a través dels projectes (i dintre de les limitacions) a fer efectius diferents articles dels Drets Humans. També han insistit que és deure de tots i especialment de les administracions treballar per crear polítiques socials que incloguin a tothom, protegeixi als més febles i no generin desigualtats.

Així a través dels articles 2, 3, 23, 25, 26 i 29 s’han explicant els 22 projectes socials que porten a terme a través de les 34 Càritas Parroquials o Interparroquials existents arreu de la diòcesi. També s’ha posat novament de relleu com aquesta tasca no hagués pogut fer-se mai, sense la col·laboració desinteressada d’un total de 865 persones voluntàries que de manera desinteressada dediquen el seu temps i talent per fer un món més just.

Durant l’any 2016, Càritas ha acompanyat a 10.720 persones – 3.648 famílies fent-los costat en diferents àmbits de la seva vida. El 76% del volum d’activitat 1.815.396 € ha estat orientada a cobrir primeres necessitats a través dels seus 6 projectes de caràcter assistencial, cosa per la qual Càritas és ja molt coneguda i reconeguda. Però Càritas porta endavant altres projectes dintre de l’àrea que anomena de “Promoció i Empoderament de Persones i Famílies”, que per ser projectes d’abast més reduït, tenen sempre una repercussió mediàtica menor, però que són tan o més importants que els altres i pels quals Càritas en fa un especial aposta. En total són 16 projectes que engloben àmbits com l’acollida i acompanyament personalitzat, la promoció i capacitació per al món laboral, promoció de la família, treball intercultural, infància, empoderament de la dona, persones privades de llibertat, gent gran i altres projectes que es poden trobar descrits en més detall a la pàgina web www.caritastortosa.org. Aquests projectes de promoció i empoderament representen una despesa global de 244.455 € un 10,3 % del volum d’activitat total. Per tant 2.059.851 € han estat destinats a l’acció social directa. Si es té en compte que el pressupost total executat és de 2.383.812 €, es dedueix fàcilment que 86 € de cada 100 € han retornat a la societat en forma d’ajudes directes o projectes de promoció i empoderament, per la qual cosa es mantenen com fins ara uns excel·lents paràmetres d’eficiència econòmica i retorn social.

Tan mateix i analitzant les dades de manera comparada, Càritas ha atès durant el 2016 el 23% més de famílies que fa 4 anys (2013), tot i que ha disminuït en un 1,6% respecte del 2015 . Això dona una idea de la lenta recuperació dels sectors més vulnerables si ho comparem amb l’acceleració econòmica , que de moment, només arriba a uns pocs.

Per altra banda, s’ha destacat que aquestes dades van en relació amb els indicadors estadístics oficials sobre les condicions de vida a l’estat espanyol (ECV-2016) que indiquen que durant el 2016 el llindar de risc de pobresa es va situar en el 22,3% de la població, mentre que en 2015 era del 22,1%. D’aquesta manera es consolida la tendència de l’augment de la desigualtat social, la qual no ens podem permetre si volem ser una societat avançada que respecta i promou els drets humans.

Un any més Càritas ha reclamat a les administracions competents la creació de polítiques socials que frenin la desigualtat i aconsegueixin frenar la transmissió intergeneracional de la pobres ja que 8 de cada 10 persones que vivien en greus dificultats econòmiques quan eren infants, estan tornant a viure en aquestes condicions quan són adults.

Per últim s’ha fet una forta crida als poders polítics perquè impulsin polítiques internacionals que garanteixin els drets humans i protegeixin les vides de les persones refugiades i migrants, impedint que es vegin abocades a prendre rutes més perilloses; millorin el sistema d’acollida perquè sigui flexible, sostenible, i permetin la veritable integració de les persones; facilitin noves vies legals i segures; posar fi a les devolucions il·legals i garanteixin que totes les persones puguin sol·licitar l’accés a la protecció internacional, així com aconseguir la protecció efectiva de les que es troben en una situació de major vulnerabilitat.

Memòria Càritas Diocesana de Tortosa 2016