Acords i Convenis

Institucions Conveni Subvenció Diòcesi Quantitat
Diputació de Castelló Per la restauració del Patrimoni Eclesiàstic de
la Província de Castelló
Tortosa 35.000’,€